využitie BIA

V súčasnosti je veľmi populárne využívanie tejto metódy vo fitness a welness centrách pri monitorovaní stavu a pokroku klientov. Umožňuje ľudom meranie ich zdravotného stavu a ukazuje nárast svalovej hmoty a úbytok tukov, vzhľadom na to, že hmotnosť tela nie je v tomto prípade adekvátnym ukazateľom.

Zásadným problémom je obezita zvyšujúca riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb, ktoré sú v dnešnej dobe načastejšou príčinou smrti. Ďalšie choroby, s ktorými má súvislosť obezita je cukrovka, hypertenzia (vysoký krvný tlak) a rakovina. Vzhľadom na to, že úbytok tukovej hmoty má za následok zníženie rizika týchto chorôb, je metóda BIA veľmi populárna u klinických dietológov.

Diabetes, ktorý bol uvedený ako jeden z príkladov ochorenia spojeným s obezitou sa môže zhoršovať so zvyšovaním telesného tuku. Riziko diabetu typu 2 bolo v nedánych štúdiach priamo spojené práve s obezitou. Kontrola tohto faktoru ohrozujúceho život pomocou BIA metódy je jedným zo spôsobov prevencie zvýšenia telesného tuku a diabetu ako takého. Na monitoring postupu ochorenia pacientov u určitých typoch ochorení, ktoré majú za následok zmeny v telesnej stavby, je stále využívanejším spôsobom práve BIA systém. Vírus HIV (human imunodeficiency virus) je jedným z príkladov. Toto ochorenie je virová infekcia spôsobená retrovirom, ktorý potláča imunitný systém a následne vedie k náchylnosti k ďalším infekciám. Svalová atrofia je závažným problémom spojeným s týmto ochorením, kde dochádza k rozkladu svalovej hmoty, ktorá môže byť nahradená tukom. Týmto spôsobom sa u pacienta mení zloženie tela, čo môže viesť ku zdravotným rizikám a tiež k vyššiemu riziku úmrtia. Použitie BIA analýzy je možné stavbu chorého pacienta sledovať a úbytok svalovej hmoty zaznamenávať hneď v začiatkoch, čo pomáha práve pri znižovaní rizika úmrtia.

Nedávne pokroky vo vývoji BIA a nové aplikácie činia z tejto metódy technológiu dôležitú pre výskumy skúmajúce zloženie tela. Je univerzálna v použití či už pre analýzu zdravých jedincov, tak pre chorých, ktorí môžu byť v stave narušenia distribúcie vody v tele, čo by inak nemuselo byť zrejmé. Bioimpedačná metóda je tiež využívaná v štatistickom výskume, kde dáva vedcom lepší pohľad do problémov spojených s nedostatkom pohybu a nesprávnou výživou a tým, ako budú v budúcnosti ovplyňovať populáciu.