Max Pulse

MaxPulse

 

Vyšetrenie autonómnej rovnováhy a správa o stave stresu organizmu

Prístroj Max Pulse analyzuje variáciu srdcovej frekvencie a vďaka tomu môžeme určiť zdravotný stav, fyzické a duševné napätie vyšetrovanej osoby. Rovnako analyzuje i mieru nevyváženosti a stav autonómneho nervového systému, na základe čoho dokáže upozorniť na začínajúce ochorenia spôsobené stresom, kardiovaskulárne ochorenia a iné ochorenia, ktoré majú svoj pôvod v súčinnosti so zvýšeným stresom organizmu.

Photopletysmografické vyšetrenie ciev

Jedná sa o vyšetrenie, ktoré zobrazuje starnutie ciev a stav periférneho prekrvenia na základe niekoľkominútovej detekcie signálu zo špičky prsta. Táto metóda je založená na princípe priechodu svetelných lúčov cez tkanivo. Zaznamenané informácie sú spracované a zobrazené na pletysmografickú krivku.

 

 • HRV tachogram - variabilita srdcovej frekvencie
 • tepová frekvencia
 • prítomnosť arytmií
 • vyváženosť autonómneho nervového systému (SNS, PNS)
 • spektrálna analýza variability srdcovej frekvencie
 • aktivita autonómnej nervovej sústavy
 • index únavy
 • elektro-stabilita srdca
 • úroveň stresového zaťaženia (telesný, mentálny)
 • stresová odolnosť
 • stresové skóre