InBody J30

InBody J30

 

Všestranný a najrýchlejší z rodiny InBody, dva v jednom - analyzátor i výškomer, rýchlo a ľahko použiteľný   hlavne v ambulanciách a na školách

 

 • prehľadný a profesionálny výstup
 • Celková voda, proteíny, kostné/nekostné minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, hmotnosť, obvody končatín
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • Oblasť telesného tuku (rastový graf pre deti do 18 rokov)
 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, edém)
 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • História telesného zloženia
 • Impedancia v jednotlivých telesných častiach stanovená každou frekvenciou samostatne

 

Metódy merania

 • priama analýzy segmentovej multi-frekvenčnej bioelektrickej impedancie (metóda DSMF-BIA)
 • pri každom meraní prístroj uskutoční 15 cyklov merania impedancie použitím troch rôznych frekvencií (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz) na každom z piatich segmentov (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
 • meranie sa uskutočňuje pomocou ôsmich štvorpolárnych, dotykových elektród

 

Výstupy:

 • tlačiareň (termocitlivá, laserová) s výstupmi:
  • zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť)
  • analýza obezity – BMI, percento tuku
  • analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku)
  • segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • zhodnotenie kondície
  • fitness skóre
  • kontrola hmotnosti (doporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov)
  • skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA),
  • ABSI index
  • interpretácia pomocou QR kódu
  • impedancia každého segmentu a frekvencie samostatne
  • história meraní
  • grafové vyhodnotenie histórie

 

 • software (LookingBodyBasic 270, BodyVision) s výstupmi:
  • zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť)
  • analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku)
  • segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • fitness skóre
  • analýza telesnej vody
  • zhodnotenie kondície
  • kontrola hmotnosti (doporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov)
  • skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA)
  • ABSI index
  • obvody tela
  • celková hmotnosť bunkovej hmoty
  • celková hmotnosť kostrových minerálov
  • obvod ľavej ruky bez tuku
  • ukážky stravy – ukážkový jedálniček
  • prediction index
  • impedancia každého segmentu a frekvencie samostatne
  • história meraní
  • grafové vyhodnotenie histórie
  • porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou
  • v detskom lístku + percentilové grafy a výsledok rastu 

Displej:

 • prístroj má zabudovaný farebný TFT LCD displej

 

Rozmery a hmotnosť

 • šírka: 396 mm, dĺžka: 665 mm, výška: 1351 mm
 • hmotnosť: 24 kg

Dĺžka merania: 50 sekúnd

Rozsah váhy: 10 - 250 kg

Rozsah veku: 3 - 99 rokov

Rozsah výšky: 99 - 220 cm