voda

Voda je jednou z najdôležitejších zložiek organizmu a predstavuje viac ako polovicu hmotnosti ľudského tela. Celková telesná voda je súčet všetkých typov tekutín, ktoré rozdeľujeme na:

• extracelulárnu (mimobunková, ECT) - voda mimo bunky, ktorá tvorí 1/3 CTV, teda asi 20 % telesnej hmotnosti,

• intracelulárnu (vnútrobunková, ICT) - voda a v nej rozpustené ionty a soluty vnútri buniek, ktorá tvorí asi 2/3 CTV, teda 40 % telesnej hmotnosti.

 

Množstvo celkovej telesnej vody (CTV) závisí na:

Veku - čím je osoba mladšia, tým je vyšší podiel CTV na telesnej hmotnosti. U novorodencov je CTV 75 - 80 %, u kojencov 70 %, v priebehu detstva a dospievania tento údaj klesá na 60 %. V priebehu starnutia ubúda svalovej hmoty a pribúda percento tuku, čo má za následok aj zníženie percenta celkovej telesnej vody u starých ľudí (percento telesnej vody klesá so zvyšovaním percenta tuku).

Pohlaví - ženy majú menší podiel CTV na telesnej hmotnosti než muži. Táto odlišnosť je daná väčším percentom tuku u žien a v dospelosti je daná účinkom pohlavných hormónov - estrogénu u žien a androgénu u mužov.

Množstve telesného tuku - tukové tkanivo obsahuje len málo vody, a preto nielen ženy ale aj obézni jedinci majú podiel CTV na hmotnosti menší než sa vyskytuje u štíhlych. 

 

Percento celkovej telesnej vody je celkové množstvo tekutiny v ľudskom tele vyjadrené ako percentuálný podiel jeho celkovej hmotnosti. U zdravého človeka je tento podiel v rozmedzí: Ženy: 55 - 60 % Muži: 60 - 65 %

 

Dôvody merania telesnej vody:

Voda je najdôležitejšou zložkou v ľudskom tele hneď po kyslíku, ktorá zabezpečuje správne fungovanie organizmu. Hrá dôležitú ulohu v skoro všetkých činnostiach tela, pretože:

• pomáha regulovať telesnú teplotu

• slúži ako transportér najrôznejších látok a živin

• je dôležitým rozpúšťadlom (vitamíny, minerálne látky, glukóza, aminokyseliny...)

• čistí a zvlhčuje pokožku

• zlepšuje tráviace procesy a vstrebávanie

• zabraňuje stárnutiu

• vytvára prostredie pre bezpečnú likvidáciu toxických a odpadných látok

• chová sa ako lubrikant (zaisťuje mazanie kĺbov) a chráni okolie kĺbov vrátane miechy

• v tehotenstve sa nachádza v amnione - plodová voda (obklopuje a chráni plod)