InBody 120

InBody 120

 

InBody 120 je ľahký a prenosný, základný model určený pre výživových poradcov a koncových užívateľov

 

 • Celková voda, proteíny, minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, hmotnosť
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných segmentoch, percento svaloviny v jednotlivých telesných segmentoch
 • Oblasť telesného tuku
 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk)
 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • Histórie telesného zloženia
 • Impedancia v jednotlivých telesných častiach - stanovené každou frekvenciou samostatne

 

Metóda merania

 • priama analýza segmentovej multi-frekvenčnej bioelektrickej impedancie (metóda DMS-BIA)
 • pri každom meraní prístroj uskutoční 10 cyklov merania impedancie použitím dvoch rôznych frekvencií (20 kHz, 100 kHz) na každom z piatich segmentov (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
 • meranie sa uskutočňuje pomocou ôsmich štvorpolárnych, dotykových elektród

 

Výstupy (voliteľné)

 • tlačiareň (termocitlivá, laserová) s výstupmi:
  • hmotnosť
  • hHmotnost kostrovej svaloviny
  • hmotnosť tuku
  • percento telesného tuku
  • Body mass Index (BMI index)
  • bazálny metabolizmus (BMR)
  • pomer pásu a bokov (WHR index)
  • úroveň útrobného tuku 
  • impedancia každého segmentu a frekvencie samostatne
  • celková voda
  • kontrola pomeru sval - tuk 
  • história meraní
  • fitness skóre

 

 • software (LookingBody 120, BodyVision) s výstupmi:
  • zloženie tela (celková, vnútrobunková a mimobunková voda, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tela)
  • analýza sval-tuk (hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku)
  • segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • fitness skóre
  • kontrola hmotnosti (doporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov)
  • skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk (VFA)
  • ABSI index
  • interpretácia pomocou QR kódu
  • impedancia každého segmentu a frekvencie samostatne
  • história meraní
  • grafové vyhodnotenie histórie
  • porovnávánie jednotlivých parametrov medzi sebou

Rozmery a hmotnosť

 • šírka: 392 mm, dĺžka: 434 mm, výška: 55,2 mm
 • hmotnosť:
  • 4,3 kg
  • 5,7 kg s podstavcom (voliteľné)

Dĺžka merania: 17 sekúnd

Rozsah váhy: 5 - 250 kg

Rozsah veku: 1 - 99 rokov

Rozsah výšky: 50 - 300 cm