InBody blog

Často sa nás pýtate, čo je vlastne tá bioimpedančná analýza, ako sa meria, v čom je InBody iné...

Na týchto stránkach sa Vám budeme snažiť ozrejmiť niektoré základné pojmy, vysvetliť, ako to robíme my v InBody, čo je našim prínosom a prečo sa cítime byť najlepší na trhu...