InBody 270

InBody 270

 

Moderný prírastok v rodine InBody s nadčasovým štýlom, najmodernejšími technológiami a maximálnou flexibilitou nielen pre výživových poradcov, fitnesscentrá, ale i lekárov

 

 • prehľadný a profesionálny výstup
 • QR kód pre inteligentné telefóny
 • bezdrôtová komunikácia s PC
 • hlasová navigácia v slovenskom jazyku
 • Celková voda, proteíny, kostné/nekostné minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, hmotnosť
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • Oblasť telesného tuku (rastový graf pre deti do 18 rokov)
 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, edém)
 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • História telesného zloženia
 • Impedancia v jednotlivých telesných častiach stanovená každou frekvenciou samostatne

 

Metódy merania

 • priama analýzy segmentovej multi-frekvenčnej bioelektrickej impedancie (metóda DSM-BIA)
 • simultánna multi-frekvenčná bioelektrická impedancia (metóda SMF-BIA)
 • pri každom meraní prístroj uskutoční 10 cyklov merania impedancie použitím dvoch rôznych frekvencií (20 kHz, 100 kHz) na každom z piatich segmentov (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
 • meranie sa uskutočňuje pomocou ôsmich štvorpolárnych, dotykových elektród

 

Výstupy:

 • tlačiareň (termocitlivá, laserová) s výstupmi:
  • zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť)
  • analýza obezity – BMI, percento tuku
  • analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku)
  • segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • fitness skóre
  • kontrola hmotnosti (doporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov)
  • skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA),
  • ABSI index
  • interpretácia pomocou QR kódu
  • impedancia každého segmentu a frekvencie samostatne
  • história meraní
  • grafové vyhodnotenie histórie

 

 • software (LookingBodyBasic 270, BodyVision) s výstupmi:
  • zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť)
  • analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku)
  • segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • fitness skóre
  • kontrola hmotnosti (doporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov)
  • skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA)
  • ABSI index
  • celková hmotnosť bunkovej hmoty
  • celková hmotnosť kostrových minerálov
  • obvod ľavej ruky bez tuku
  • ukážky stravy – ukážkový jedálniček
  • impedancia každého segmentu a frekvencie samostatne
  • história meraní
  • grafové vyhodnotenie histórie
  • porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou
  • v detskom lístku + percentilové grafy a výsledok rastu 

 

Rozšírenia:

 • hlasová navigácia vo viaccerých jazykoch vrátane slovenčiny
 • interná databáza až na 100 000 výsledkov
 • testovanie prístroja (Self Mode, Professional Mode)
 • vaše logo, meno, adresa a kontaktné údaje je možné zobraziť na výstupnom liste a v software Body Vision
 • možné doplniť o čítačku čiarových kódov
 • zálohovanie dát je možné bezdrôtovo do PC, alebo na USB kľúč
 • prístroj má zabudovanú dotykovú, farebnú 7 palcovú obrazovku s rozlíšením 600 x 1024 pixelov

 

Rozmery a hmotnosť

 • šírka: 356 mm, dĺžka: 796 mm, výška: 995 mm
 • hmotnosť: 14 kg

Dĺžka merania: 15 sekúnd

Rozsah váhy: 10 - 250 kg

Rozsah veku: 3 - 99 rokov

Rozsah výšky: 99 - 220 cm