o analýze

Bioelektrická impedančná analýza je známejšia najmä pod názvom bioimpedancia. V súčasnosti je celosvetovo zaužívanou metódou na meranie množstva tuku a vody v tele. Princípom je meranie zmien slabých elektrických prúdov telom, pričom samotné meranie je založené na skutočnosti, že prúdy prechádzajú vodou ľahšie ako tukom. Naše svaly obsahujú konštantný podiel vody a ak zmeriame elektrický odpor, môžeme využiť tento údaj aj na určenie celkového objemu svalovej hmoty. Meranie je natoľko presné, že umožňuje zobraziť detailné rozloženie jednotlivých parametrov – tuku, svalov a vody.