InBody 970

NOVINKA ROKA 2022!!!

 

InBody 970

Prístroj najvyššej triedy, svetová jednotka v bioimpedančnej diagnostike

 

 • prehľadný a profesionálny výstup
 • QR kód pre inteligentné telefóny
 • bezdrôtová komunikácia s PC
 • hlasová navigácia v slovenskom jazyku
 • celková voda, proteíny, kostné/nekostné minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, hmotnosť, obvody končatín
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • oblasť telesného tuku (rastový graf pre deti do 18 rokov)
 • nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, edém)
 • telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • história telesného zloženia
 • impedancia v jednotlivých telesných častiach stanovená každou frekvenciou samostatne
 • reaktancia

 

Metódy merania

 • priama analýzy segmentovej multi-frekvenčnej bioelektrickej impedancie (metóda SMFIM)
 • pri každom meraní prístroj uskutoční 40 cyklov merania impedancie použitím ôsmych rôznych frekvencií (1,5,50,250,500,1000, 2000, 3000 kHz) na každom z piatich segmentov (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup) a 15 meraní tromi rôznymi frekvenciami (5, 50, 250 kHz) pri meraní reaktancie
 • meranie sa uskutočňuje pomocou ôsmich štvorpolárnych, dotykových elektród

 

Výstupy:

 • tlačiareň (termocitlivá, laserová) s výstupmi:
  • Zloženie tela (celková voda, vnútrobunková voda, mimobunková voda, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť)

  • Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku)

  • Analýza obezity

  • BMI, percento tuku

  • Segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha)

  • Segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha)

  • Analýza telesnej vody

  • ECW analýza

  • Segmentálna ECW analýza

  • Zhodnotenie kondície

  • Oblasť vnútorného tuku

  • Kontrola hmotnosti (doporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov)

  • Segmentálna analýza vody (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha)

  • Fázový uhol

  • Interpretácia pomocou QR kódu

  • Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA),

  • ABSI index

  • Obvody tela

  • Celková hmotnosť bunkovej hmoty

  • Celková hmotnosť kostrových minerálov

  • Obvod ľavej ruky bez tuku

  • Ukážky stravy – ukážkový jedálniček

  • Prediction index

  • Impedancia každého segmentu a frekvencia zvlášť

  • Reaktancia

  • História meraní, grafové vyhodnotenie histórie, porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou

  • Analýza zloženia tela (telesná voda, bielkoviny, minerály, hmotnosť telesného tuku, telesná hmotnosť

  • Analýza kostrových svalov/tuku (hmotnosť, hmotnosť kostrového svalstva, hmotnosť telesného tuku)

  • Analýza obezity (BMI, telesný tuk percento)

  • Rastová krivka (výška, hmotnosť, BMI)

  • Zmena tela (výška, hmotnosť, hmotnosť kostrového svalstva, percento telesného tuku)

  • Skóre rastu

  • Kontrola hmotnosti (vhodná hmotnosť, kontrola hmotnosti, kontrola tuku, kontrola svalov)

  • Hodnotenie výživy (bielkoviny, minerály, telesný tuk)

  • Fázový uhol pro každou časť (5kHz, 50kHz, 250kHz: (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha)

  • Fázový uhol celého tela (50kHz: pravá polovica tela )

  • Graf impedancie (časti a frekvencia)

Displej:

 • prístroj má zabudovaný dotykový, 10,1 palcový TFT LCD s rozlíšením 1280 x 800

Rozmery a hmotnosť

 • šírka: 614 mm, dĺžka: 963 mm, výška: 1239 mm
 • hmotnosť: 46 kg

Dĺžka merania: menej ako 2 minúty

Rozsah váhy: 5 - 300 kg

Rozsah veku: 3 - 99 rokov

Rozsah výšky: 95 - 220