prečo InBody

Bioelektrická impedančná analýza (BIA) má oproti iným metódam mnoho výhod v tom, že je bezpečná, rýchla, jednoduchá a vyžaduje si minimálne školenie operátora. Postup sa tak stal veľmi rozširený v nemocniciach, zdravotných centrách, vo fitness centrách a na poli estetických štúdií.

- běžné bio-impedančné prístroje využívajú empirický odhad, ako je telesný typ, vek, pohlavie.... pre výpočet svojich výsledkov. InBody použiva len namerané impedancie z každého segmentu ľudského tela a vďaka tomu poskytuje najpresnejšie výsledky.

- pristroje InBody využívajú technológiu DSM-BIA a DSMF-BIA. Tieto technológie vychádzajú z metódy BIA. Podstatou je to, že na rozdiel od predchádzajúcej technológie nemerajú telo ako „jeden valec“, ale rozdeľujú ho na päť meraných segmentov, čo umožňuje omnoho presnejšie výsledky meraní a širšie využitie prístrojov u rôznych typov ľudí.

- ďalší rozdiel je vo frekvencií použitého elektrického prúdu. Zatiaľ čo BIA používa prúd o jednotnej frekvencii 50 kHz, DSM-BIA a DSMF-BIA pracujú s multifrekvenčnými prúdmi. Vďaka tomu je možne zmerať i také parametre, ako je vnútrobunková a mimobunková voda, nakoľko prúdy s vyššou frekvenciou, s ktorými DSM-BIA tiež pracuje, umožňujú preniknúť i skrz bunkové membrány. Pri nízkej frekvencii prúd neprechádza membránami buniek a teda je meraná len mimobunková voda (ECW - extracellular water). Pri frekvenciách nad 50 kHz naopak prúd preniká cez bunkové membrány a je teda možné merať celkovú vodu v tele (TBW - total body water).

- zvýšená presnosť a reprodukovateľnosť pomocou pevných meracích miest prúdu a napätia - osem bodová dotyková technológia prispieva k 99% presnosti jednotlivých meraní.

 

 

- vďaka technologickej vyspelosti sa dagnostické prístroje InBody osvedčili ako najpresnejšie bioimpedančné prístroje na meranie zloženia ľudského tela. Štúdie ukazujú, že technológia InBody je najpresnejšia v porovnani s prístrojmi DEXA (DEXA, alebo duálna rentgenová absorbometria. Táto metóda je považovaná za "zlatý štandard" na určenie denzity kostí a ako metóda na hodnotenie telesného zloženia).