produkty

Prístroje InBody využívajú technológiu DSM-BIA a DSMF-BIA, čo je vylepšená technológia bioelektrickej impedančnej analýzy (BIA), ktorá spočíva v rozdielnom šírení elektrického prúdu v rôznych biologických štruktúrach (svalové tkanivo je vďaka vysokému obsahu vody dobrý vodič, tukové tkanivo je naopak izolátor).

Prístroje InBody využívajú na rozdiel od klasickej technológie BIA, metódu multifrekvenčnej analýzy, t.j. meranie sa uskutočňuje použitím rôznych frekvencií elektrického prúdu, vďaka čomu možno odlíšiť napr. vnútrobunkovú (ICW) od mimobunkovej vody (ECW), pretože prúdy s vyššou intenzitou (s ktorými pracuje DSM-BIA) prechádzajú aj cez bunkové membrány.

Nespornou výhodou je i systém štvorpólových 8 bodových dotykových elektród, ktorý poskytuje presnejšie vyhodnotenie u ľudí s rôznym typom postavy. Výsledky obsahujú nielen základné parametre, akými sú výška a hmotnosť, ale aj informácie o zložení tela, ako napr. množstvo vnútrobunkovej a mimobunkovej vody, obsah bielkovín, minerálov, hmotnosť a percento telesného tuku, zastúpenie viscerálneho tuku, hmotnosť kostrového/nekostrového svalstva a ich proporcionálne rozloženie (pravá/ľavá ruka, pravá/ľavá noha, trup), BMI (body mass index), WHR (waist-hip ratio) atď . spolu s fyziologickými normami.

Súčasťou merania pomocou prístrojov InBody sú aj vyhodnotenia a prognózy založené na výsledkoch analýzy, ktoré sa týkajú napr. bunkovej hmoty, mineralizácie kostí, retencie vody, bazálneho metabolizmu, diagnózy obezity, skóre telesnej zdatnosti a možnosti cvičebného plánu.

Analýza pomocou prístrojov InBody je veľmi komplexná a rozsiahla. Výstupom je grafický protokol podrobných výsledkov analýzy zloženia tela s celkovým vyhodnotením aktuálneho fyzického stavu vyšetrovaného.

 

InBody 120

je ľahký a prenosný, základný model určený pre výživových poradcov a koncových užívateľov

InBody 120

 

InBody 270

je najmladší prírastok v rodine InBody s nadčasovým štýlom, najmodernejšími technológiami a maximálnou flexibilitou nielen pre výživových poradcov, fitnesscentrá, ale i lekárov

InBody 270

 

InBody 370s

je prístroj vyššej triedy s najmodernejšími technológiami, bezkonkurenčným dizajnom určený pre fitnesscentrá,  lekárov a súkromné kliniky

IBody 370s

 

InBody 570

je prístroj najvyššej triedy s najmodernejšími technológiami, moderným dizajnom určený pre fitnesscentrá,  lekárov, súkromné kliniky a kúpele

InBody 570

 

 

InBody 770

je prístroj najvyššej triedy pre profesionálov a špičky vo svojom obore - to najlepšie na trhu, čo môžete mať...

InBody 770

 

InBody J30

je všestranný a najrýchlejší z rodiny InBody, dva v jednom - analyzátor i výškomer, rýchlo a ľahko použiteľný   hlavne v ambulanciách a na školách

InBody J30

 

InBody S10

je špeciálne navrhnutý pre pacientov s dialýzou i pre imobilných pacientov do nemocníc ako súčasť nutričných tímov, súkromných kliník i pre výskum.

InBody S10

výškomer BSM 170B

Základný, voľne stojaci digitálny výškomer s rýchlou montážou a jednoduchou obsluhou

 

výškomer BSM 370

Je moderný automatický výškomer s nadčasovou konštrukciou, podsvieteným LCD displejom s meraním výšky do 205 cm a hmotnosti do 250 kg

Tlakomer BPBIO 750

je kompektný tlakomer, ktorý okrem základných údajov, akými sú hodnoty systolického či diastolického tlaku, meria i samotný priebeh merania tlaku a pulz. Navyše k tomu pridáva i dôležité kardiologické hodnoty, akými sú energetická spotreba srdca, systémový pulzný tlak, či priemerný arteriálny tlak

Max Pulse

je prístroj slúžiaci na vyšetrenie autonómnej rovnováhy tela, photopletysmografické vyšetrenie ciev a poskytuje údaje o stave stresu organizmu a stave periférnych ciev

 

Max Pulse